Get Adobe Flash player

COUTH || INTEGRABLES MC 2000U

Homepagehttp://Couth.com 

dot marking mc 2000n

Tổng quan 
Máy khắc kim loại BENCHTOP MC 2000U là loại model tự động với thiết kế nhỏ gọn thích hợp cho các dây truyền sản xuất.
Có tốc độ đột, khắc rất nhanh trên vật liệu có độ cứng cao.
Bộ điều khiển MC2000T2 (đi kèm theo)
Phần mềm biên tập trên máy vi tính (PC)

Đặc điểm kĩ thuật
1.DOT MARKING (Đột với độ sâu bình thường).
Khu vực đột: 50x17mm (50x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 100x17mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 160x17mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 90x60mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 150x100mm (100x25) - Download Catalog 

2.DEEP MARKING (Đột sâu).
Khu vực đột: 72x35mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 180x45mm (Scratch) - Download Catalog 
Khu vực đột: 200x35mm - Download Catalog 

3.SCRATCH MARKING (Khắc).
Khu vực đột: 72x15mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 60x40mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 80x80mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 180x45mm (Deep) - Download Catalog