Get Adobe Flash player

COUTH || PORTABLES MC 2000P

Homepagehttp://Couth.com 

dot marking mc 2000p

Tổng quan 
BENCHTOP MC 2000 P là loại model cầm tay với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ thao tác, có khả năng đột, khắc ở mọi nơi và mọi vị trí.
Có tốc độ đột, khắc rất nhanh trên vật liệu có độ cứng cao.
Bộ điều khiển MC2000T2 (đi kèm theo).
Phần mềm biên tập trên máy vi tính (PC).

Đặc điểm kĩ thuật
1.DOT MARKING (Đột với độ sâu bình thường).
Khu vực đột: 50x17mm (50x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 100x17mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 160x17mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 90x60mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 150x100mm (100x25) - Download Catalog 

2.DEEP MARKING (Đột sâu).
Khu vực đột: 72x35mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 200x35mm - Download Catalog