Get Adobe Flash player

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ SƠN LÀ NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM COUTH CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM

HASON TECHNOLOGY & TRADING CO., LTD

Hanoi Office
Lot 12, TT4 Building, My Dinh - Song Da, Tran Van Lai Rd., Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 3785 3839 / Fax: (84-24) 3785 3883
Email: hason.vn@vnn.vn

Mr Nguyen Tai Son
Phone: +84 (0) 904 288 018
Email: tai-son@hason.vn

--------------------------------------------

HoChiMinh Office
69/9, D2 Road, 25 Ward, Binh Thanh Dist.,HoChiMinh City, Viet Nam
Tel: (84-28) 3512 1725 / Fax: (84-28) 3511 8396
Email: hason-hcm@hason.vn

Mr Nguyen Tai Anh
Phone: +84 (0) 912 397 379
Email: tai-anh@hason.vn